Kontrola rozmerov

Ponúkame kontrolu rozmerov výrobkov, nástrojov, prípravkov a foriem. Nezáleží či má skenovaný diel rozmery pár centimetrov alebo niekoľko metrov, vieme zoskenovať jeho geometriu s presnosťou až 0,02 milimetra. V rámci kontroly rozmerov sa vieme zamerať aj na geometrické tolerancie a porovnať reálne hodnoty s hodnotami tolerancií predpísanými na výrobnom výkrese.

Týmto spôsobom môžete jednoducho a efektívne skontrolovať kvalitu Vašich výrobkov, nástrojov, prípravkov, foriem a procesu montáže, alebo skontrolovať kvalitu dodávaných komponentov od Vašich dodávateľov.

Proces kontroly rozmerov

Ako to prebieha?

  • Vy nám poskytnete 3D model skenovaného dielu, s ktorým má byť naskenovaná geometria porovnaná (štandardné CAD formáty napr. STEP, IGES)
  • Diel nám pošlete a my ho naskenujeme u nás, alebo my prídeme za ním a skenovanie prebehne priamo u Vás v prevádzke
  • Post-processing v softwari, kde si modely zosúladíme a prekryjeme 3D model cez naskenovanú geometriu
  • Spravíme farebnú mapu s odchýlkami, prípadne pridáme kóty, kontrolu tolerancií a zameriame sa na to, čo Vás najviac zaujíma
  • Vystavíme Vám detailný report so všetkými nálezmi

Reverzné inžinierstvo

Ponúkame služby reverzného inžinierstva na rôznych typoch objektov, priemyselných výrobkov, ale napríklad aj múzejných exponátoch, sochách a iných typov umenia.

Reverzné inžinierstvo je technologický proces digitalizácie objektov vďaka ktorému vieme vyrobiť z existujúceho výrobku spätne CAD model a výrobný výkres podľa Vašich požiadaviek. Naskenované dáta sa dajú využiť napríklad aj na 3D tlač, simulácie, animácie alebo archiváciu.

Proces reverzného inžinierstva

Ako to prebieha?

  • Existujúci výrobok nám pošlete a my ho naskenujeme u nás, alebo my prídeme za ním a skenovanie prebehne priamo u Vás v prevádzke
  • Post-processing v softwari, kde z naskenovaných dát postupne vytvoríme CAD model
  • Z CAD modelu následne vytvoríme výrobný výkres podľa Vašich požiadaviek


Konštrukcia

Ponúkame komplexné služby od poradenstva a konzultácií, cez prípravu návrhu, 3D modelu a výrobných výkresov až po koordináciu výroby.

Zabezpečíme celý vývoj a konštrukciu od prvotnej idei, alebo vytvoríme profesionálny 3D model z Vášho výkresu, či iba náčrtu. Následne vytvoríme zostavy a jednotlivé diely rozpohybujeme, či vytvoríme simulácie a analýzy podľa Vašich požiadaviek. Realizácia celého projektu sa vždy deje v blízkom kontakte so zákazníkom a všetky zmeny si prekonzultujeme a odsúhlasíme. Po dohode vieme v spolupráci s našimi partnermi zabezpečiť a skoordinovať 3D tlač, alebo CNC prototypovú a malosériovú výrobu.

Máme viac ako 10 ročné skúsenosti s väčšinou z tých najsofistikovanejších profesionálnych CAD systémov, medzi ktoré patria Solid Edge, SolidWorks, Catia V5, Autodesk Inventor, Pro/Engineer a Creo Parametric.

Kontakt

Email

kovac@techni-scan.com

Telefón

+421 948 762 179