Technológia

S využitím profesionálneho metrologického 3D skeneru T-Scan Hawk od nemeckej spoločnosti ZEISS GOM sme schopní veľmi rýchlo zachytiť aj tie najjemnejšie detaily. Skener je kompaktný a prenosný, vďaka čomu môže meranie prebiehať aj priamo u zákazníka. Pri ideálnych podmienkach, vieme merať s presnosťou až 0,02 mm.

Zaznamenané dáta sa následne spracovávajú v softwari GOM Inspect, v ktorom sme schopní zrealizovať kompletnú inšpekciu dielu a vystaviť report, alebo nám dáta poslúžia pri tvorbe 3D modelu a konštrukčných výkresov v rámci reverzného inžinierstva.

3D skener T-Scan Hawk

Náš 3D skener je certifikované metrologické zariadenie a má mnoho možných využití v reverznom inžinierstve, údržbe a kontrole kvality. Je možné ho použiť v interiéri aj eteriéri na skenovanie malých aj veľkých objektov s vysokou presnosťou a tými najjemnejšími detailmi.

  • Digitalizácia unikátnych geometrií a vytvorenie CAD modelu
  • Dokumentácia a kontrola
  • 3D inšpekcia opotrebenia
  • Trendová analýza viacerých meraní
  • Porovnanie CAD dát s reálnou a aktuálnou geometriou
  • Inšpekcia a kontrola rozmerov a geometrických tolerancií

Možnosti skenovania

Náš 3D skener umožňuje skenovanie veľkých objektov, vďaka zabudovanej fotogrametrií. Nieje peproblém naskenovať napríklad aj trup lietadla.

Prepínanie troch rôznych skenovacích módov nám umožňuje dosiahnutie najvyššej presnosti v jednom skene tam kde je to potrebné. Týmto spôsobom zvyšujeme kvalitu a presnosť naskenovaného výsledku a zároveň znižujeme skenovací čas a šetríme Vaše náklady.


Červené kríže

Skenovanie veľkých plôch a pre potreby rýchleho skenovania, kde tie najjemnejšie detaily nie sú smerodatné

Modré línie

Skenovanie malých plôch, jemných detailov a veľmi tmavých alebo reflektívnych povrchov

Červená línia

Skenovanie hlbokých dier, rôznych drážok a otvorov a ťažko prístupných oblastí

Špecifikácia

Skenovací mód
Štandardný
Detailný
Hlboké diery
Laserový zdroj

7 červených krížov

5 modrých línií

1 červená línia

Rozlíšenie

0,05 mm

0,01 mm

0,05 mm

Skenovaná plocha

max. 550 mm x 600 mm

Presnosť

0,02 mm + 0,035 mm/m

Trieda laseru (IEC 60825-1:2014)

2M (bezpečná pre oči)